Influensavaksinen tilbys kun pasienter i definerte risikogrupper. Vi har dedikerte vaksinetimer som settes opp etter avtale. Ta kontakt med resepsjonen via helsenorge.no eller telefon. Bærum kommune har også tilbud om vaksinering. Se informasjon fra kommunen her

Risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Du kan lese mer om influensavaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

REISEVAKSINASJON Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen.Vi kan forestå enkle vaksinasjoner som difteri, stivkrampe, polio og kikhoste,  hepatitt A og B. For mer omfattende vaksinasjon, bl a Gul febervaksine,  bør du kontakte vaksinasjonsklinikk. I Bærum: Folkehelsekontoret i Sandvika. 

Følgende gjelder ved all vaksinasjon: Du må være frisk (uten feber, akutt sykdom) når vaksinen settes.  Du må melde fra om eventuelle allergier. Etter vaksinasjonen må du sitte på venterommet til observasjon i ca 20 minutter.