E-konsultasjon er en digital skriftlig konsultasjon med din lege. Du kan bare bruke e-konsultasjon når det ikke krever fysisk oppmøte. Det er samme egenandel som for en vanlig konsultasjon. Mer informasjon om e-konsultasjon og andre tjenester på helsenorge.no kan du se her