Konsultasjoner foregår etter timebestilling. Ordinære timer bestilles fortrinnsvis på nett.

Unntak er:
– kirurgitime, som må bestilles pr telefon eller ved å sende melding til resepsjonen
– øyeblikkelig hjelptime, dvs time samme dag, som må bestilles pr telefon om morgenen hvis det ikke er ledige timer på helsenorge.no.

Hjemmebesøk foregår kun etter særskilt avtale.
Tid for blodprøver utenom konsultasjon, vaksiner, sårskift, øreskyll etc må avtales med legesekretær.

FORBEREDELSE FOR KONSULTASJON

Når du planlegger timen hos legen, husk at tiden er begrenset. Prioriter det du opplever er viktigst. Man rekker ikke mange problemstillinger. Det er avsatt opptil 20 minutt pr konsultasjon, (30 minutt på kirurgitimer). Øyeblikkelig hjelptimer er kortere. Dersom det skal taes blodprøver, er det noen analyser som krever at du er fastende (prøver vedrørende sukkersyke, fettstoffer i blodet etc). Du skal da ikke ha spist eller drukket 8 timer i forkant av prøvetaking (unntatt litt vann). Ta med morgenurinprøve ved problematikk vedrørende vannlating,  urinveier, mage, underliv.