Henvisning til spesialister i andre fagfelt enn allmennmedisin

For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid). Det kan også være behov for at fastlegen igangsetter tiltak i ventetid på vurderingen du henvises til.

Henvisning til gynekolog for cellprøve

Celleprøver kan tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiraler, gjøre gynekologiske undersøkelser og behandle gynekologiske sykdommer og plager forbundet med overgansalder. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til gynekolog med driftsavtale for dette, med mindre det finnes andre tilstander som trenger vurdering av gynekolog. Gynekologer med driftsavtale må brukes til oppgaver som kun de kan gjøre, for å bruke deres kompetanse effektivt. Før henvisning til gynekolog må man i de aller fleste tilfeller gjennomført en undersøkelse hos fastlegen for å vurdere tiltak og hastegrad. Man har mulighet til å benytte private gynekolog uten refusjon, hvor man betaler alle kostnadene selv og det er ikke behov for henvisning.

Henvisning til billeddiagnostikk

Henvisning til røntgenundersøkelser krever oppmøte hos lege. Legen vil vurdere hvilken undersøkelse som er nødvendig og må formulere en problemstilling/spørsmål som røntgenlegen og radiografen skal bruke i sitt videre arbeid. Legen vil også måtte ta stilling til farene ved bruk av røntgenstråling ved ulike undersøkelser og hvilken nytte en røntgenundersøkelse vil ha for pasienten. MR bruker ikke røntgenstråling, men en rekke pasienter kan ikke ta MR av medisinske grunner (bl.a. gravide og pasienter med enkelte typer metallimplantat).

Det hender at andre yrkesgrupper ber om at det henvises til ulike undersøkelser og vi er takknemlig om man da har med seg skriftlig informasjon som underbygger dette ønsket.

Henvisning til oppfølgende kontroller

Skal du ha oppfølgende kontroller hos en avtalespesialist, har du ikke behov for ny henvisning. Det er kun behov for henvisning hvis det skal vurderes en ny tilstand/sykdom.

 
Henvisning til fysioterapeut

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut. Fra 1. januar 2018 vurderer fysioterapeutene henvendelser fra pasienten uten henvisning fra lege.