Fra 010123 er Kristine Rismyhr og Øyvind Alvsaker nye fastleger på Helset legesenter. Nadia Jaghori er vikar for Øyvind Alvsaker frem til 30.09.23

Fraværsattest til videregående. Kontakt legekontoret via helsenorge.no hvis du er syk og har behov for fraværsattest til videregående skole. En attest koster 150 kroner + fakturagebyr hvis det ikke betales på automaten samme dag

Det er mulig å betale via mobiltelefon for ordinære legetimer og e-konsultasjoner. Les mer om tjenesten ConvenePay