Helset Legesenter AS ble startet i 1996 som et helprivat allmennlege- og spesialistlegesenter. Vi hadde også bedriftshelsetjeneste. Målsetningen var å yte legetjenester med god kvalitet, god tilgjengelighet og trivsel på Helset på Bærums Verk.

Helset Legesenter er nå en fastlegepraksis med 3 spesialister i allmennmedisin og 2 allmennleger i spesialisering. Vi har 5 erfarne legesekretærer. Tjenestene omfatter allmennlegetjenester med blant annet medisinsk utredning, småkirurgi, skadebehandling, prevensjonsveiledning, svangerskapskontroll, gynekologiske undersøkelser, helserådgivning, samtaler og vaksinasjoner. Vi utreder, behandler og følger opp akutte og kroniske tilstander. Ved behov henviser vi til sykehus eller privatpraktiserende spesialist.

Legesekretærene betjener laboratoriet og utfører urin- og blodanalyser, hjerteprøver (EKG), lungefunksjonstest (spirometri), 24 timers blodtrykksmåling, sårstell mm.

Vi anvender Fürst laboratorium. Fürst tilbyr en tjeneste der pasienten kan søke opp sine prøvesvar på nett.