Oppdatert prisinformasjon og informasjon om frikort er tilgjengelig her

Lege

Egenandel dagtid

Egenandel kveldstid

Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege

170 kroner

266 kroner

Konsultasjon/e-konsultasjon legevakt

170 kroner

288 kroner

Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin

224 kroner

320 kroner

Konsultasjon/e-konsultasjon på legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

224 kroner

342 kroner

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt

230 kroner

368 kroner

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin

269 kroner

407 kroner

Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist

375 kroner

 

Laboratorieprøver

61 kroner

 

Røntgen 

275 kroner

 

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller bud, eller som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist

​61 kroner

59 kroner

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.

NB!  TIME SOM IKKE ER AVBESTILT MINST 24 TIMER I FORKANT BLIR FAKTURERT.

Legeerklæringer, attester, etc prissettes etter medgått tid for legen. 1350 kr pr time.  Eks: 10 minutt 225 kr

Vi har betalingsterminal på venterommet. Vennligst gjør opp med kort. Ved giro påløper gebyrer.