Lege

Egenandel dagtid

Egenandel kveldstid

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt

160 kroner

280 kroner

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

212 kroner

332 kroner

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)

10 kroner

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt

223 kroner

357 kroner

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin

261 kroner

395 kroner

Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist

375 kroner

 

Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud

58 kroner

​57 kroner

Laboratorieprøver

59 kroner

 

Røntgen 

267 kroner

Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist

​69 kroner

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.

NB!  TIME SOM IKKE ER AVBESTILT MINST 24 TIMER I FORKANT BLIR FAKTURERT.

Legeerklæringer, attester, etc prissettes etter medgått tid for legen. 1350 kr pr time.  Eks: 10 minutt 225 kr

Vi har betalingsterminal på venterommet. Vennligst gjør opp med kort. Ved giro påløper gebyrer.