Oppdatert prisinformasjon og informasjon om frikort er tilgjengelig her
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.

NB!  TIME SOM IKKE ER AVBESTILT MINST 24 TIMER I FORKANT BLIR FAKTURERT.

Legeerklæringer, attester, etc prissettes etter medgått tid for legen. 

Vi har betalingsterminal på venterommet. Vennligst gjør opp med kort. Ved giro påløper gebyrer.